Регламент роботи електронного майданчика uz.tab.com.ua
Затверджено наказом директора
ТОВ "ТАБ ЮА" № 3 від 30.12.2016 року

(із змінами, внесеними згідно з наказом директора
ТОВ "ТАБ ЮА" № 5 від 26.04.2017 року)

Зміст
1. Визначення термінів
 • 1.1. У цьому Регламенті терміни вживаються в такому значенні:
  • авторизація – процедура доступу до особистого кабінету, що здійснюється шляхом уведення логіну та паролю;
  • гарантійний внесок – гарантійна грошова сума в розмірі 10% початкової ціни продажу лота, що вноситься на підставі договору про надання гарантійного внеску на рахунок замовника для забезпечення виконання зобов’язань користувача;
  • договір про надання гарантійного внеску – договір, який укладається між замовником та користувачем щодо порядку та умов сплати (повернення) гарантійного внеску як забезпечення виконання зобов’язань щодо участі в електронному аукціоні та виконання договору поставки;
  • електронна торгова система – електронна торгова система tab.auctions, що використовується електронним майданчиком uz.tab.com.ua та є сукупністю спеціалізованого програмного забезпечення, технічних та програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних або інших засобів та систем електронного документообігу, що забезпечують можливість уведення, зберігання та оброблення інформації, необхідної для підготовки та проведення електронних торгів (аукціонів) та встановлення їх результатів;
  • електронний майданчик – електронний майданчик uz.tab.com.ua, що є складовою частиною електронного майданчика tab.com.ua і використовується з метою організації та проведення електронних торгів (аукціонів) з реалізації металобрухту та є програмно-апаратним комплексом, який забезпечує реєстрацію замовників та користувачів, розміщення, одержання і передання інформації та документів під час підготовки та проведення аукціону за допомогою електронної торгової системи в режимі реального часу, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет;
  • електронні торги (аукціон) – процедура визначення переможця з найбільшою ціновою пропозицією, у ході якої учасники мають можливість збільшення цінових пропозицій, що проводиться на електронному майданчику в інтерактивному режимі реального часу;
  • замовник аукціону (замовник) – публічне акціонерне товариство "Українська залізниця" (ПАТ "Укрзалізниця"), представлене регіональними філіями та філіями;
  • ідентифікація – процедура перевірки оператором електронного майданчика відомостей користувача, що здійснюється в разі одержання заяви про приєднання до публічного договору (оферти) про надання послуг з використання електронного майданчика (далі - заява про приєднання до публічного договору);
  • користувач – будь-яка особа, яка використовує електронний майданчик;
  • крок аукціону – фіксована надбавка в розмірі 1 % початкової ціни продажу лота, на яку під час аукціону здійснюється мінімальне підвищення початкової ціни продажу лота та кожної наступної цінової пропозиції;
  • лот – одиниця активів замовника, що виставляється до продажу;
  • модуль аукціону – складова частина електронної торгової системи, що забезпечує можливість учасників аукціону подавати цінові пропозиції;
  • оператор електронного майданчика (оператор) – ТОВ "ТАБ ЮА", що зареєстроване в установленому законодавством порядку на території України та має право на використання електронного майданчика uz.tab.com.ua;
  • організатор аукціону (організатор) – оператор електронного майданчика, уповноважений замовником на проведення аукціону;
  • переможець – учасник аукціону, визначений електронною торговою системою як такий, що подав найбільшу цінову пропозицію на час закінчення аукціону;
  • початкова ціна продажу лота – вартість лота, визначена замовником шляхом множення вартості однієї тонни металобрухту на загальний обсяг металобрухту, виставленого на продаж і відображена в заявці на проведення аукціону та в оголошенні щодо проведення аукціону;
  • реєстрація – процедура реєстрації користувача на електронному майданчику шляхом заповнення відомостей про користувача в екранних формах електронного майданчика та підтвердження адреси електронної пошти;
  • учасник – користувач, який відповідно до законодавства України може бути покупцем металобрухту, подав заяву на участь в аукціоні та був зареєстрований учасником аукціону;
  • ціна продажу лота – фактична сума коштів, за яку було реалізовано лот. Ціна продажу лота визначається шляхом множення вартості однієї тонни металобрухту на загальний обсяг металобрухту, виставленого на продаж;
  • цінова пропозиція – ціна, запропонована учасником у кожному циклі аукціону.
2. Загальні положення
 • 2.1. Цей Регламент роботи електронного майданчика uz.tab.com.ua (далі – Регламент) установлює правила роботи електронного майданчика, особливості надання послуг оператором електронного майданчика, порядок взаємодії між оператором, замовником та користувачами електронного майданчика під час підготовки і проведення електронних торгів (аукціонів) з реалізації брухту чорних та кольорових металів і їх сплавів (далі – металобрухт).
 • 2.2. Правила Регламенту застосовуються до всіх дій, здійснених на електронному майданчику, починаючи з дня його публікації на веб-сайті електронного майдачника.
 • 2.3. Електронний майданчик uz.tab.com.ua є уповноваженим електронним майданчиком з реалізації металобрухту ПАТ "Укрзалізниця", представленого регіональними філіями та філіями, відповідно до результатів відкритого відбору організатора електронних торгів (електронного аукціону) з реалізації металобрухту ПАТ "Укрзалізниця" та укладеного договору (договорів) про співробітництво щодо організації та проведення електронних торгів (аукціонів) з реалізації металобрухту.
 • 2.4. Будь-який користувач, який реєструється на електронному майданчику, підтверджує, що ознайомлений з цим Регламентом та приймає його умови.
 • 2.5. Цей Регламент є обов’язковим до виконання оператором, замовником та всіма користувачами електронного майданчика.
3. Умови надання послуг
 • 3.1. Електронний майданчик використовується замовником та користувачами з метою підготовки, проведення та участі в електронних аукціонах з реалізації металобрухту.
 • 3.2. Доступ користувачів до електронного майданчика та надання послуг оператором електронного майданчика здійснюються на принципах прозорості, доступності та недискрімінації.
 • 3.3. Доступ користувачів до сервісів електронного майданчика здійснюється на безоплатній основі.
  Переможець аукціону сплачує винагороду оператору (організатору аукціону) у розмірі 1 % початкової ціни продажу лота.
 • 3.4. Можливість користувачів узяти участь в аукціоні надається за умови приєднання до публічного договору про надання послуг з використання електронного майданчика шляхом акцепту публічної оферти, що викладена на веб-сторінці електронного майданчика за посиланням https://uz.tab.ua/offer та адресована необмеженому колу юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
 • 3.5. Через електронний майданчик надаються такі послуги:
  • 3.5.1. Замовнику:
   • створення особистого кабінету;
   • публікація оголошення щодо проведення аукціону, можливість зміни або відкликання заявки на проведення аукціону;
   • перегляд інформації про користувачів, які подали заяви на участь в аукціоні;
   • перегляд та завантаження документів користувачів, які подали заяви на участь в аукціоні;
   • одержання інформації про стан перевірки заяв користувачів;
   • проведення електронного аукціону з метою одержання найбільшої цінової пропозиції за виставлене на продаж майно (лот);
   • доступ до сторінки аукціону та можливість спостереження за перебігом аукціону в режимі реального часу без можливості подання цінових пропозицій;
   • оприлюднення результатів проведення електронного аукціону (формування електронного протоколу аукціону);
   • формування та підтримка бази даних (електронного журналу) з інформацією про перебіг і результати аукціону з фіксацією часу подання учасниками цінових пропозицій та вчинення інших дій на електронному майданчику;
   • надіслання повідомлень, одержання запитань від користувачів;
   • інформаційно-консультаційна підтримка.
  • 3.5.2. Користувачу:
   • можливість здійснення всіх дій, необхідних для участі в електронному аукціоні;
   • доступ до інформації про порядок та правила проведення аукціону, умови участі в аукціоні, вимоги до учасників аукціонів;
   • перегляд оголошень щодо проведення аукціонів;
   • надіслання запитів щодо уточнення інформації, розміщеної в оголошенні щодо проведення аукціону, порядку участі в аукціоні тощо;
   • реєстрація, ідентифікація та авторизація на електронному майданчику;
   • створення особистого кабінету;
   • подання заяви на участь в аукціоні;
   • зміна заяви на участь в аукціоні та/або її відкликання;
   • доступ до сторінки аукціону з можливістю спостереження за перебігом аукціону в режимі реального часу без можливості подання цінових пропозицій;
   • доступ до модуля аукціону з можливістю подання цінових пропозицій (для учасників аукціону);
   • можливість перегляду та завантаження протоколу аукціону;
   • автоматична реєстрація всіх дій на електронному майданчику в спеціальній базі даних (електронному журналі);
   • інформаційно-консультаційна підтримка.
 • 3.6. Оператором електронного майданчика можуть надаватися додаткові послуги, у тому числі на платній основі.
4. Реєстрація та ідентифікація
 • 4.1. Для одержання можливості участі в аукціоні на електронному майданчику необхідно пройти процедуру обов’язкової реєстрації.
 • 4.2. Реєстрація на електронному майданчику здійснюється безкоштовно.
 • 4.3. Для реєстрації користувач повинен:
  • заповнити у вкладенні Реєстрація реєстраційну форму;
  • підтвердити адресу електронної пошти шляхом переходу за посиланням у листі, одержаному на зазначену під час реєстрації адресу електронної пошти.
 • 4.4. Під час заповнення реєстраційної форми користувачем зазначається така інформація:
  • країна;
  • код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи)/індивідуальний податковий номер (для фізичної особи – підприємця) або серія та номер паспорта в разі відмови від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку через релігійні переконання/інший реєстраційний код (для нерезидента);
  • організаційно-правова форма;
  • скорочене та повне найменування (для юридичної особи)/ПІБ (для фізичної особи – підприємця);
  • юридична та поштова адреса;
  • інформація про контактну особу.

  Під час заповнення реєстраційної форми поля, відмічені зірочкою, є обов’язковими для заповнення. Інформація, яка заповнюється користувачем, автоматично перевіряється електронною торговою системою. У разі введення некоректних даних виводяться підказки, що підсвічуються червоним кольором.

  Умовою реєстрації користувача є підтвердження його ознайомлення з положеннями публічного договору (оферти) про надання послуг з використання електронного майданчика, надання згоди на прийняття умов цього Регламенту та політики конфіденційності, що здійснюється шляхом проставляння відповідної відмітки під час реєстрації.

 • 4.5. Зареєстрований користувач одержує доступ до особистого кабінету, вхід до якого здійснюється шляхом авторизації – уведенням логіну, який відповідає адресі електронної пошти користувача та паролю, що створюється користувачем під час проходження процедури реєстрації.
 • 4.6. Зареєстрований користувач має можливість унесення змін до своїх реєстраційних даних, за винятком коду ЄДРПОУ/ІПН/іншого реєстраційного коду.
 • 4.7. Підставою для відмови в реєстрації користувача є зазначення адреси електронної пошти, що використовується іншим зареєстрованим та/або ідентифікованим користувачем, або коду ЄДРПОУ/ІПН/іншого реєстраційного коду, який використовується ідентифікованим користувачем. Інформація про неможливість реєстрації користувача доводиться до відома користувача під час заповнення (відправлення) реєстраційної форми.

  У разі відмови в реєстрації користувач має право звернутися до оператора з поданням відповідної підтверджувальної інформації та документів.

 • 4.8. Для можливості участі в аукціоні зареєстрований користувач повинен пройти процедуру ідентифікації користувача на електронному майданчику.
 • 4.9. Ідентифікація здійснюється в такому порядку:
  • завантаження форми заяви про приєднання до публічного договору, що надсилається на електронну пошту зареєстрованого користувача;
  • заповнення заяви про приєднання до публічного договору та надіслання її сканованої копії на електронну пошту contracts@tab.com.ua;
  • перевірка оператором електронного майданчика реєстраційних даних користувача та відомостей, зазначених у заяві про приєднання до публічного договору;
  • підтвердження ідентифікації користувача оператором.
 • 4.10. Перевірка оператором електронного майданчика реєстраційних даних та відомостей, зазначених у заяві про приєднання до публічного договору, здійснюється не пізніше одного робочого дня з дня одержання такої заяви.
 • 4.11. З метою здійснення перевірки реєстраційних даних та відомостей, зазначених у заяві про приєднання до публічного договору, оператор має право вимагати надання користувачем завірених паперових копій підтверджувальних документів. У такому разі строк, визначений у пункті 4.10 цього Регламенту, обчислюється починаючи з дня одержання таких документів.
 • 4.12. Підставами для відмови в ідентифікації користувача є:
  • наявність серед ідентифікованих користувачів електронного майданчика користувача із зазначеним кодом ЄДРПОУ/ІПН/іншим реєстраційним кодом;
  • невідповідність відомостей, зазначених у реєстраційних даних користувача з відомостями, зазначеними у заяві про приєднання до публічного договору;
  • недостовірність відомостей, зазначених у реєстраційних даних або в заяві про приєднання до публічного договору.

  У разі одержання відмови в ідентифікації користувач має право звернутися до оператора з поданням відповідної підтверджувальної інформації та документів.

 • 4.13. Реєстрація/ідентифікація користувача може бути зупинена або скасована оператором електронного майданчика в разі порушення користувачем вимог цього Регламенту або договірних зобов’язань.
 • 4.14. Усі дії, учинені ідентифікованим користувачем, визнаються діями такого користувача і накладають на нього відповідні права та обов'язки.
 • 4.15. Для реєстрації замовник надає оператору відомості, необхідні для формування профілю замовника.

  Оператор передає замовнику логін і пароль до особистого кабінету, при цьому пароль може бути змінений замовником самостійно в будь-який час.
  Особливості реєстрації замовника визначаються положеннями договору між оператором електронного майданчика та замовником.

5. Права, обов’язки та відповідальність оператора
 • 5.1. Оператор має право:
  • вимагати від користувачів та замовників під час підготовки і проведення аукціону дотримуватися вимог цього Регламенту та договірних зобов’язань;
  • перевіряти достовірність інформації, наданої користувачем або замовником, у випадках, визначених у цьому Регламенті;
  • обмежувати доступ користувача або замовника до сервісів електронного майданчика за недотримання положень цього Регламенту, а в разі виявлення спроб несанкціонованого доступу з їх сторони до електронної торгової системи, а також під час виникнення інших обставин, що перешкоджають функціонуванню електронного майданчика, зупиняти або відмовляти в доступі до електронного майданчика до повного врегулювання ситуації, що спричинила обмеження або зупинення доступу;
  • здійснювати модернізацію, модифікування електронного майданчика, а також без попередження змінювати або додавати системну інформацію;
  • одержувати винагороду оператора (організатора);
  • визначати та надавати додаткові послуги, у тому числі на платній основі;
  • використовувати найменування користувача в переліку користувачів електронного майданчика, розміщеного для загального доступу на електронному майданчику, а також використовувати інформацію про співробітництво з таким користувачем;
  • публікувати інформацію про електронний майданчик, його сервіси та послуги в друкованних та електронних виданнях, у тому числі з рекламними цілями, а також публікувати інформацію про окремі лоти або електронний майданичик у цілому;
  • надавати рекомендації користувачам щодо належної роботи на електронному майданчику;
  • уносити зміни та доповнення до цього Регламенту;
  • здійснювати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому Регламенту.
 • 5.2. Оператор зобов’язується:
  • забезпечити безперешкодне здійснення замовником і користувачами на електронному майданчику дій, необхідних для підготовки та проведення аукціону;
  • надавати послуги, зазначені в пункті 3.5 цього Регламенту, на принципах прозорості, доступності та недискримінації;
  • забезпечувати відповідність електронного майданчика вимогам, установленим ПАТ "Укрзалізниця" під час відкритого відбору організатора електронних торгів (електронного аукціону) з реалізації металобрухту ПАТ "Укрзалізниця";
  • у разі внесення змін до законодавства України, що впливає на процес підготовки і проведення аукціонів, у розумні строки привести функціональні характеристики та можливості електронного майданчика та/або положення цього Регламенту у відповідність із такими змінами;
  • формувати та підтримувати спеціальну базу даних (електронні журнали) з відомостями про подання заяв, стан їх перевірки, допуск користувачів до аукціону, перебіг та результати аукціону з фіксацією часу подання цінових пропозицій та вчинення інших дій на електронному майданчику;
  • забезпечити технічну та консультаційну підтримку замовника і користувачів відповідно до положень цього Регламенту;
  • своєчасно розміщувати інформацію, що може вплинути на права та обов’язки замовника і користувачів на електронному майданчику;
  • перевіряти достовірність ідентифікаційної інформації користувачів;
  • виконувати інші функції, установлені цим Регламентом.
 • 5.3. Оператор несе відповідальність за:
  • достовірність інформації, розміщеної ним на електронному майданчику, за розміщення некоректної інформації, у тому числі такої, що має образливий характер, за некоректні дії, що спричинили шкоду іншим особам, а також зобов'язаний відшкодувати заподіяні такими діями шкоду та/або збитки;
  • невиконання цього Регламенту, що призвело до порушення прав третіх осіб, з обов’язковим відшкодуванням шкоди та/або збитків у повному обсязі.
6. Права, обов’язки та відповідальність замовника
 • 6.1. Замовник має право:
  • використовувати електронний майданчик з метою проведення аукціонів з реалізації металобрухту відповідно до положень цього Регламенту та договірних зобов’язань замовника та оператора;
  • вимагати від оператора дотримання положень цього Регламенту та договірних зобов’язань;
  • подавати заявки на проведення аукціону, уносити до них зміни або відкликати, а також скасовувати аукціон;
  • звертатися до оператора в разі необхідності одержання технічної та консультаційної підтримки.
 • 6.2. Замовник зобов’язується:
  • використовувати електронний майданчик відповідно до положень цього Регламенту;
  • вчасно та в повному обсязі виконувати дії, необхідні для публікації оголошення щодо проведення аукціону, укладення договору про надання гарантійного внеску, перевірки заяв користувачів, у тому числі щодо підтвердження надходження (ненадходження) гарантійного внеску користувачів;
  • забезпечити повну готовність металобрухту до продажу, у тому числі забезпечити наявність всіх документів та матеріалів, що потрібні для продажу металобрухту у відповідності до вимог законодавства України;
  • розміщувати на електронному майданчику достовірну та повну інформацію.
 • 6.3. Замовник несе відповідальність за:
  • достовірність інформації, розміщеної або наданої для розміщення на електронному майданчику, за розміщення некоректної інформації, у тому числі такої, що має образливий характер, за некоректні дії, що спричинили шкоду іншим особам;
  • нерозголошення та конфіденційність свого логіна і пароля, за збитки, що можуть виникнути через несанкціоноване використання таких даних третіми особами, у тому числі за всі дії третіх осіб із використанням логіна і пароля замовника;
  • невиконання цього Регламенту, що призвело до порушення прав третіх осіб, з обов’язковим відшкодуванням завданої шкоди та/або збитків.
7. Права, обов’язки та відповідальність користувача
 • 7.1. Користувач має право:
  • вимагати від оператора дотримання вимог цього Регламенту та договірних зобов’язань;
  • використовувати електронний майданчик з метою реєстрації, ідентифікації, перегляду оголошень, подання заяв на участь в аукціоні, перегляду або участі в аукціоні, а також з іншою метою в порядку та на умовах, визначених цим Регламентом;
  • одержувати технічну та консультаційну підтримку від оператора відповідно до положень цього Регламенту;
  • одержувати роз’яснення оператора щодо причин відмови в реєстрації/ідентифікації на електронному майданчику, у реєстрації учасником аукціону та щодо причин скасування реєстрації учасником аукціону;
  • усувати недоліки (у разі можливості), що спричинили відмову в реєстрації/ідентифікації на електронному майданчику, відмову в реєстрації учасником аукціону.
 • 7.2. Користувач зобов’язується:
  • дотримуватися положень цього Регламенту;
  • забезпечувати нерозголошення реєстраційних даних (логіна та пароля). У разі виникнення підозри про несанкціоноване використання їх третіми особами негайно повідомляти про це оператора;
  • своєчасно здійснювати оновлення інформації, поданої під час реєстрації, у разі зміни такої інформації;
  • надавати на вимогу оператора паперові копії підтвержувальних документів у випадках, передбачених цим Регламентом.
 • 7.3. Користувач несе відповідальність за:
  • достовірність інформації, розміщеної ним на електронному майданчику, за розміщення некоректної інформації, у тому числі такої, що має образливий характер, за некоректні дії, що спричинили шкоду іншим особам, а також зобов'язаний відшкодувати всі заподіяні такими діями збитки та/або шкоду;
  • нерозголошення та конфіденційність свого логіна і пароля та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання таких даних третіми особами, у тому числі за всі дії третіх осіб з використанням логіна та пароля користувача;
  • невиконання цього Регламенту, що призвело до порушення прав третіх осіб з обов’язковим відшкодуванням завданої шкоди та/або збитків.
8. Звільнення від відповідальності
 • 8.1. Оператор не несе відповідальності за:
  • будь-які затримки або невиконання своїх зобов’язань чи повноважень замовниками та користувачами відповідно до цього Регламенту, що є наслідком технічних збоїв, що виникли у зв’язку з несправністю або відмовою обладнання, систем зв’язку чи енергопостачання замовника або користувача;
  • будь-які збитки та втрати, які поніс замовник або користувач з причин наявності невідповідного апаратно-технічного комплексу, необхідного для роботи на електронному майданчику, зокрема:
   • відсутність комп’ютерної техніки з необхідним набором програмно-технічних можливостей, що відповідають вимогам для роботи на електронному майданчику;
   • наявність програмно-технічних обмежень і налаштувань, що містилися в комп’ютерній техніці користувача, що не дало змоги йому повноцінно працювати на електронному майданчику;
   • неможливість роботи з причини зараження комп’ютерної техніки шкідливими програмами (вірусами);
   • недоліки в роботі мережевої інфраструктури, що призвели до відключень від мережі Інтернет і не дали змоги повноцінно працювати на електронному майданчику;
   • недоліки в роботі мережевих систем та обмеження, уведені провайдером, послугами якого користується замовник або користувач, а також збої в роботі апаратно-технічного комплексу провайдера, що призвело до нерегламентованих і непередбачуваних відключень від мережі Інтернет і не дало змоги повноцінно працювати на електронному майданчику;
  • протиправне використання пароля та логіна замовника або користувача третіми особами;
  • будь-які збитки чи втрати, які поніс замовник або користувач, у разі, якщо вони виникли через неналежне виконання положень цього Регламенту (у тому числі зберігання пароля і логіна) та призвели до вчинення третіми особами дій, що спричинили прийняття замовником або користувачем на себе додаткових, зайвих, підвищених і незапланованих зобов’язань;
  • зміст будь-якої інформації, розміщеної користувачами на електронному майданчику;
  • дії користувачів під час участі на будь-якому етапі електронного аукціону;
  • процедуру укладення (неукладення) договору між замовником і переможцем аукціону, за взаємне виконання сторонами умов такого договору;
  • шкоду або збитки, яких зазнав замовник, користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння цього Регламенту;
  • дії (повідомлення) замовника щодо ненадходження гарантійного внеску користувача, що стали причиною скасування рішення про реєстрацію користувача учасником аукціону;
  • дії (бездіяльність) замовника щодо укладення договору про надання гарантійного внеску;
  • своєчасність відображення інформації на персональному комп’ютері замовника або користувача, її оброблення та використання електронною торговою системою в разі невідповідності (недостатності) апаратно-технічного комплексу, швидкості передання даних тощо замовника або користувача.
9. Етапи організації та проведення аукціону
 • 9.1. Процедура організації та проведення аукціону складається з таких етапів:
  • підготовка до проведення аукціону;
  • публікація оголошення;
  • подання заяв та допуск до аукціону;
  • проведення аукціону та оформлення його результатів;
  • укладання договору поставки.
10. підготовка до проведення аукціону
 • 10.1. Для публікації оголошення щодо проведення аукціону на електронному майданчику замовник надсилає оператору заявку на проведення аукціону в порядку, визначеному в договорі між замовником та оператором.

  Замовник отримує право на подання заявки на проведення аукціону за умови укладення з оператором договору про співробітництво щодо організації та проведення електронних торгів (аукціонів) з реалізації металобрухту.

 • 10.2. У заявці обов’язково зазначається така інформація:
  • вид металобрухту (згідно з ДСТУ 4121-2002 – для брухту чорних металів, згідно з ДСТУ 3211:2009/ГОСТ 1639:2009 – для брухту і відходів кольорових металів і сплавів)
  • назва та опис металобрухту (згідно з ДСТУ 4121-2002 – для брухту чорних металів, згідно з ДСТУ 3211:2009/ГОСТ 1639:2009 – для брухту і відходів кольорових металів і сплавів);
  • обсяг металобрухту;
  • початкова ціна продажу лота (за тонну та в цілому);
  • балансоутримувач майна;
  • можливість ознайомлення з майном (у разі надання такої можливості – порядок ознайомлення та дані відповідальної контактної особи);
  • умови поставки;
  • умови оплати;
  • дата публікації оголошення щодо проведення аукціону;
  • порядок сплати гарантійного внеску та банківські реквізити замовника;
  • дані контактної особи замовника;
  • додаткова інформація про майно (лот).
 • 10.3. До заявки додаються такі документи:
  • проект договору поставки;
  • проект договору про надання гарантійного внеску;
  • інші документи (файли) (за наявності).
 • 10.4. Заявка надсилається не пізніше ніж за один робочий день до визначеної дати публікації оголошення щодо проведення аукціону.
  Форма заявки затверджується замовником та оператором у договірному порядку.
 • 10.5. У разі необхідності проведення декількох аукціонів заявка подається окремо на кожен аукціон.
 • 10.6. Замовник уносить зміни або відкликає заявку на проведення аукціону в будь-який час до дня публікації оголошення на електронному майданчику або у друкованих засобах масової інформації шляхом надіслання повідомлення оператору в порядку, установленому замовником та оператором.
11. публікація оголошення
 • 11.1. Оператор формує оголошення щодо проведення аукціону на підставі одержаної від замовника заявки.
 • 11.2. Сформований проект оголошення (чернетка) погоджується оператором із замовником за принципом мовчазної згоди в порядку, установленому замовником та оператором.
 • 11.3. Оголошення щодо проведення аукціону публікується на головній сторінці електронного майданчика та містить такі відомості:
  • загальне (спільне) вкладення: реєстраційний номер лота; вид металобрухту; початкова ціна продажу лота (за тонну та в цілому); дата публікації оголошення; строк подання заяв; дата аукціону; статус заяви користувача (у разі її подання); кількість поданих заяв та учасників аукціону;
  • вкладення "Опис лота": назва та опис металобрухту; обсяг металобрухту; балансоутримувач майна; умови поставки; умови оплати; можливість ознайомлення з майном (у разі надання такої можливості – порядок і дані відповідальної контактної особи); відомості про замовника; відомості про оператора (організатора). У вкладенні може бути розміщено додаткову інформацію про лот (майно) за рішенням замовника;
  • вкладення "Аукціон": тип аукціону; початкова ціна продажу лота (за тонну та в цілому); крок аукціону; розмір гарантійного внеску та порядок його сплати; розмір винагороди оператора (організатора);
  • вкладення "Правила участі": умови проведення аукціону (процедура, порядок, строки, інструкції тощо);
  • вкладення "Документи" – проект договору поставки; проект договору про надання гарантійного внеску; інші документи (файли) (за наявності).

  Порядок розміщення інформації у вкладеннях, її зміна та відображення визначаються оператором самостійно та не потребують унесення змін до цього Регламенту.

 • 11.4. Інформація про крок аукціону, розмір гарантійного внеску та винагороди оператора відображається у відстотках початкової ціни продажу лота та перерахованих грошових одиницях.
 • 11.5. Публікація оголошення здійснюється електронною торговою системою автоматично о 00:00 у день, визначений замовником.
 • 11.6. Оголошення щодо проведення аукціону є відкритими для перегляду всіма користувачами електронного майданчика без необхідності проходження реєстрації.
 • 11.7. Публікація оголошення активує посилання "Подати заяву", за допомогою якого ідентифіковані та авторизовані користувачі мають можливість подати заяву на участь в аукціоні.
 • 11.8. У разі переходу за посиланням "Подати заяву" неідентифікованим та/або неавторизованим користувачем електронна торгова система запропонує завершити процес ідентифікації або авторизації на електронному майданчику.
12. Подання заяв та допуск до аукціону
 • 12.1. Заява на участь в аукціоні подається відповідно до режиму роботи електронного майданчика, установленого в розділі 15 цього Регламенту.
 • 12.2. Строк подання заяви становить сім робочих днів та завершується о 24:00 сьомого робочого дня з дня публікації оголошення щодо проведення аукціону.

  За рішенням замовника строк подання заяв може бути меншим ніж сім робочих днів, але у будь-якому разі не менше трьох робочих днів з дня публікації оголошення щодо проведення аукціону.

  За рішенням замовника строк подання заяв може бути продовжено на три робочих дні. У разі прийняття такого рішення замовник відповідно до п. 15.5 цього Регламенту та у порядку, визначеному в договорі між замовником та оператором, надсилає оператору відповідний запит у будь-який час після публікації оголошення щодо проведення аукціону до завершення строку подання заяв.

  Замовник має право внести зміни або доповнити проект договору поставки, проект договору про надання гарантійного внеску або інші документи (файли) відповідно до п. 15.5 цього Регламенту та у порядку, визначеному в договорі між замовником та оператором, у будь-який час після публікації оголошення щодо проведення аукціону до завершення строку подання заяв. У такому разі електронна торгова система автоматично інформує учасників та продовжує строк подання заяв на три робочих дні. Попередні версії документів (файлів) зберігаються та є доступними для перегляду.

  У разі продовження строку подання заяв оператор невідкладно інформує учасників аукціону.

 • 12.3. Для участі в аукціоні користувач повинен:
  • зареєструватися та пройти процедуру ідентифікації на електронному майданчику відповідно до розділу 4 цього Регламенту;
  • укласти договір про надання гарантійного внеску із замовником;
  • сплатити гарантійний внесок;
  • подати заяву на участь в аукціоні;
  • отримати статус учасника аукціону.
 • 12.4. Для укладення договору про надання гарантійного внеску користувач завантажує проект договору у вкладенні "Документи" зі сторінки лота, підписує його в установленому порядку та надсилає скановану копію або паперові примірники для підписання замовникові.

  Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання сканованої копії або паперових примірників підписаного користувачем проекту договору про надання гарантійного внеску замовник надсилає користувачу підписану з його боку скановану копію договору про надання гарантійного внеску.

 • 12.5. Сплата гарантійного внеску здійснюється в порядку, установленому в договорі про надання гарантійного внеску, що укладається між замовником та користувачем за межами електронного майданчика.

  Гарантійний внесок сплачується до закінчення терміну прийому заяв, указаного в оголошенні щодо проведення аукціону, та вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок замовника.

 • 12.6. Для подання заяви на участь в аукціоні ідентифікований користувач повинен авторизуватися на електронному майданчику та перейти за посиланням "Подати заяву" на сторінці обраного лота.
 • 12.7. Перехід за посиланням “Подати заяву” активує екранну форму подання заяви, за допомогою якої приймається електронна заява користувача на участь в аукціоні та завантажується копія платіжного документа (платіжного доручення), що підтверджує сплату гарантійного внеску.
 • 12.8. Подання користувачем заяви на участь в аукціоні автоматично підтверджується електронною торговою системою з одночасним надісланням користувачу електронного листа з фіксацією точної дати та часу подання заяви, при цьому на сторінці лота та в особистому кабінеті користувача формується статус "Заява перевіряється організатором".

  Інформація про дату та час одержання заяви користувача, профіль користувача, завантажені документи та стан розгляду заяви автоматично відображається в особистому кабінеті замовника та доступна для перегляду і завантаження.

 • 12.9. Оператор перевіряє заяву та копію платіжного документа (платіжного доручення) на відповідність реєстраційним та ідентифікаційним даним, а також перевіряє достовірність поданих відомостей.
 • 12.10. Не пізніше наступного робочого дня оператор залежно від результатів перевірки:
  • реєструє користувача учасником аукціону з одночасним надісланням користувачу електронного листа з повідомленням про реєстрацію учасником аукціону. На сторінці лота та в особистому кабінеті авторизованого користувача формується статус "Зареєстровано учасником аукціону"
  • за погодженням із замовником приймає рішення та повідомляє електронною поштою про відмову в реєстрації учасником аукціону. При цьому на сторінці лота та в особистому кабінеті авторизованого користувача формується статус "Відмовлено" в реєстрації учасником аукціону”.

  У разі подання заяви в останній день подання заяв допускається реєстрація користувача учасником аукціону не пізніше наступного робочого дня, але в будь-якому разі до дня проведення аукціону.

 • 12.11. Рішення про відмову в реєстрації користувача учасником аукціону приймається з таких підстав:
  • надання неналежних доказів сплати гарантійного внеску;
  • виявлення недостовірних даних;
  • виявлення невідповідності між реєстраційними даними користувача, даними, зазначеними під час проходження ідентифікації та даними, що містяться в копії платіжного документа (платіжного доручення), що підтверджує сплату гарантійного внеску;
  • подання заяви користувачем, який відповідно до законодавства України не може бути покупцем металобрухту.

  Повідомлення про відмову в реєстрації користувача учасником аукціону надсилається користувачу не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення із зазначенням підстави його прийняття.

  У разі можливості усунення порушень, що стали причиною для прийняття рішення про відмову в реєстрації користувача учасником аукціону, такий користувач має право усунути порушення до закінчення строку подання заяв на участь в аукціоні та повторно подати заяву з одночасним повідомленням оператора про вжиті заходи.

 • 12.12. Замовник перевіряє надходження гарантійного внеску користувача на свій рахунок та невідкладно повідомляє оператора про його надходження.

  Інформація про підтвердження надходження гарантійного внеску користувача на рахунок замовника невідкладно доводиться оператором до відома користувача після її одержання від замовника.

 • 12.13. У разі ненадходження за дві години до початку аукціону гарантійного внеску будь-якого користувача замовник невідкладно інформує оператора, який скасовує реєстрацію такого користувача учасником аукціону не пізніше ніж за одну годину до початку аукціону з відповідним повідомленням такого користувача.

  У разі надходження гарантійного внеску користувача, реєстрація якого учасником аукціону була скасована, він повертається такому користувачу в повному обсязі протягом п’яти банківських днів з дня отримання заяви про повернення коштів.

  У разі відсутності за дві години до початку аукціону повідомлення замовника про ненадходження суми гарантійного внеску будь-якого користувача вважається, що гарантійний внесок таким користувачем сплачено.

 • 12.14. Інформація про користувачів, які подали заяви на участь в аукціоні, та завантажені ними документи є закритими до закінчення аукціону для всіх осіб, крім оператора та замовника, які забезпечують конфіденційність таких відомостей.

  На сторінці лота доступна інформація про кількість поданих заяв та кількість зареєстрованих учасників аукціону.

 • 12.15. Користувач має право змінити або відкликати свою заяву на участь в аукціоні в будь-який час до закінчення строку подання заяв на участь в аукціоні з поверненням у повному обсязі сплаченого ним гарантійного внеску протягом п’яти банківських днів з дня отримання заяви про повернення коштів.
 • 12.16. У разі необхідності внесення змін до заяви на участь в аукціоні (завантаження виправлених або додаткових документів) користувач переходить за посиланням "Змінити" на сторінці лота в особистому кабінеті користувача до завершення строку подання заяв на участь в аукціоні.
 • 12.17. У разі необхідності відкликання заяви на участь в аукціоні користувач переходить за посиланням "Відкликати" на сторінці лота в особистому кабінеті користувача до завершення строку подання заяв на участь в аукціоні.

  На сторінці лота авторизованого користувача формується статус "Заява відкликана користувачем".

  У разі повторного подання заяви попередня заява та документи є неактивними (водночас зберігаються для перегляду).

 • 12.18. У разі надходження менше двох заяв на участь в аукціоні на час завершення строку їх подання електронна торгова система автоматично визнає аукціон таким, що не відбувся, та надсилає відповідну інформацію користувачу, який подав заяву на участь в аукціоні (за наявності).

  На сторінці лота формується статус "Не відбувся".

 • 12.19. Заява на участь в аукціоні подається щодо кожного аукціону окремо.
 • 12.20. У період подання заяв на участь в аукціоні користувачі мають змогу звертатися до служби підтримки електронного майданчика та контактної особи замовника за роз’ясненнями.
13. Проведення аукціону та оформлення його результатів
 • 13.1. Реалізація металобрухту здійснюється у формі відкритого електронного аукціону на підвищення ціни в режимі реального часу.
 • 13.2. Дата аукціону встановлюється електронною торговою системою автоматично через один робочий день з дня завершення подання заяв на участь в аукціоні.

  У разі якщо дата аукціону випадає на неробочий або святковий день, вона переноситься на наступний робочий день.

  Аукціон проводиться з 11:00 до 13:00. У разі якщо остання цінова пропозиція надійшла менше як за п’ять хвилин до його завершення, аукціон автоматично продовжується на десять хвилин від часу її подання і так щоразу від часу внесення останньої цінової пропозиції.

 • 13.3. За одну годину до початку проведення аукціону електронна торгова система здійснює автоматичну перевірку кількості зареєстрованих учасників аукціону з подальшим:
  • визнанням аукціону таким, що не відбувся, – у разі реєстрації учасником аукціону менше двох користувачів;
  • підтвердженням достатної кількості учасників аукціону та створенням посилання на сторінку аукціону (модуль аукціону) – у разі реєстрації учасниками аукціону двох та більше користувачів.
 • 13.4. Зареєстровані учасники аукціону одержують електронною поштою та через особистий кабінет посилання на сторінку аукціону, перехід за яким відкриває доступ до модуля аукціону за умови авторизації.
 • 13.5. Модуль аукціону відображає відомості, необхідні для участі в аукціоні: реєстраційний номер лота; вид металобрухту; початкова ціна (за тонну та в цілому); кількість учасників аукціону; серверний час; час початку та закінчення аукціону; крок аукціону у відсотковому та грошовому вираженні; валюта аукціону.
 • 13.6. Аукціон відбувається шляхом подання учасниками цінових пропозицій, збільшених від початкової ціни продажу лота або попередньої цінової пропозиції не менш як на крок аукціону, який становить 1 % початкової ціни продажу лота.

  Цінові пропозиції подаються до ціни однієї тонни металобрухту з автоматичним відображенням загальної поточної вартості лота.

  Цінові пропозиції можуть подаватись у гривні або в її грошовому еквіваленті в доларах США або євро. Для цілей визначення точної суми цінової пропозиції, поданої в доларах США або євро, електронна торгова система використовує цінову пропозицію в гривні.

  Розрахунок цінової пропозиції, ціни однієї тонни металобрухту та загальної поточної вартості лота, кроку аукціону в іноземній валюті здійснюється електронною торговою системою автоматично за офіційним курсом НБУ на дату проведення аукціону.

  Учасники аукціону мають можливість подавати цінові пропозиції необмежену кількість разів до часу закінчення аукціону.

  Подання цінової пропозиції двічі поспіль одним і тим самим учасником не допускається.

 • 13.7. Будь-яка інформація про учасників аукціону є закритою до його закінчення, крім інформації про їхню кількість та порядкові номери.

  Учасникам аукціону доступна інформація про власні порядкові номери та цінові пропозиції інших учасників відповідно до встановлених електронною торговою системою порядкових номерів.

 • 13.8. Аукціон є відкритим для перегляду в режимі реального часу будь-яким користувачем електронного майданчика без необхідності реєстрації на електронному майданчику та без можливості подання цінових пропозицій.
 • 13.9. Переможцем аукціону визначається учасник, який подав найбільшу цінову пропозицію на час закінчення аукціону.
 • 13.10. Аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі:
  • надходження менше двох заяв на участь в аукціоні на час закінчення строку подання заяв;
  • реєстрації учасником аукціону менше двох користувачів;
  • відсутності цінових пропозицій учасників на час закінчення аукціону.

  У разі визнання аукціону таким, що не відбувся, на сторінці лота формується статус "Не відбувся".

 • 13.11. Результати аукціону скасовуються в разі:
  • відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону та/або укладення договору поставки;
  • неукладення договору поставки протягом десяти робочих днів з дня підписання протоколу аукціону.

  У разі скасування результатів аукціону на сторінці лота формується статус "Результати аукціону скасовано".

 • 13.12. Після закінчення аукціону електронна торгова система автоматично відкриває та відображає відомості про учасників аукціону (найменування та код ЄДРПОУ/ІПН/інший реєстраційний код), формує та розміщує в день проведення аукціону його протокол. На сторінці лота формується статус "Завершено" або "Не відбувся".

  Протокол аукціону автоматично надсилається замовнику та учасникам аукціону та є доступним для перегляду або завантаження зі сторінки аукціону.

  Протокол містить таку інформацію:

  • реєстраційний номер лота;
  • вид та опис металобрухту;
  • обсяг металобрухту;
  • початкова ціна продажу лота (за тонну та в цілому);
  • ціна продажу лота (за тонну та в цілому);
  • дата та час проведення аукціону;
  • крок аукціону;
  • учасники аукціону;
  • переможець аукціону;
  • цінові пропозиції учасників із зазначенням точного часу їх подання;
  • підстава визнання аукціону таким, що не відбувся (за наявності);
  • дата формування протоколу.

  До протоколу можуть бути внесені інші відомості.

 • 13.13. Замовник має право скасувати аукціон на будь-якому етапі, але не пізніше ніж за дві години до початку аукціону із зазначенням підстави скасування.

  У разі скасування аукціону замовником оператор невідкладно інформує користувачів про його скасування.

  У разі скасування аукціону замовником на сторінці лота формується статус "Аукціон скасовано замовником".

14. Укладaння договору поставки
 • 14.1. Договір поставки укладається між замовником та переможцем аукціону за межами електронного майданчика в установленому законодавством порядку на підставі підписаного переможцем, оператором та замовником протоколу аукціону протягом десяти робочих днів з дня підписання протоколу аукціону.
 • 14.2. Переможець аукціону протягом трьох робочих днів з дати розміщення на електронному майданчику протоколу аукціону підписує його у трьох примірниках та надає оператору разом з документами, що підтверджують сплату винагороди оператора (організатора).

  Для підписання протоколу аукціону переможець має можливість завантажити його з електронної пошти, особистого кабінету або сторінки аукціону.

  У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону оператором складається акт про відмову, а результати аукціону скасовуються.

 • 14.3. Підписані переможцем примірники протоколу аукціону не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання підписує оператор та надає замовнику для підписання.

  Замовник підписує примірники протоколу аукціону не пізніше ніж через два робочих дні з дня їх отримання та повертає по одному примірнику переможцеві та оператору.

  Оператор має право не підписувати та не передавати замовнику протокол аукціону до отримання підтвердження оплати переможцем винагороди оператора.

 • 14.4. Після закінчення аукціону або визнання його таким, що не відбувся, сплачені гарантійні внески повертаються в повному обсязі всім учасникам аукціону, за винятком переможця, протягом п’яти банківських днів з дня отримання заяви про повернення коштів.

  У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону та/або укладення договору поставки, сплачений ним гарантійний внесок та/або винагорода оператору не повертаються.

  У разі неукладення договору поставки не з вини переможця аукціону сплачений ним гарантійний внесок повертається в повному обсязі протягом п’яти банківських днів з дня отримання заяви про повернення коштів.

  У разі скасування аукціону замовником сплачені гарантійні внески повертаються всім користувачам у повному обсязі протягом п’яти банківських днів на підставі заяви про повернення коштів.

15. Режим роботи електронного майданчика
 • 15.1. Доступ до електронного майданчика здійснюється за допомогою мережі Інтернет шляхом переходу на веб-сайт електронного майданчика за адресою https://uz.tab.ua/. Доступ здійснюється виключно через сервіси, що надаються на електронному майданчику відповідно до правил та процедур, визначених цим Регламентом.
 • 15.2. Будь-яка дія, учинена на електронному майданчику з автоматизованого робочого місця замовника або користувача, вважається такою, що вчинена відповідним замовником або користувачем.
 • 15.3. Електронний майданчик працює в безперервному режимі – цілодобово, протягом семи днів на тиждень за винятком часу проведення планових профілактичних робіт та позапланових технічних перерв.

  У разі якщо планові профілактичні роботи проводяться безпосередньо оператором, інформація про час і строки проведення таких робіт публікується на електронному майданчику не пізніше ніж за два дні до початку їх проведення. Тимчасове припинення роботи електронного майданчика для проведення профілактичних робіт можливе лише в неробочий час.

  Проведення профілактичних робіт або позапланових технічних перерв може викликати перешкоди в доступі до електронного майданчика, у тому числі до його повної недоступності.

 • 15.4. Електронний майданчик працює за датою та часом часового поясу, у якому розташоване м. Київ. Формат позначення дати – день, місяць, рік / години, хвилини (секунди).
 • 15.5. Оператор електронного майданчика забезпечує необхідну інформаційно-консультаційну підтримку замовників та користувачів (у телефонному режимі та через електронну пошту), а також перевіряє заяви користувачів на участь в аукціоні в робочі дні з 09:00 до 18:00.
 • 15.6. Процес підготовки та проведення аукціону здійснюється на електронному майданчику в електронній формі. Усі документи та відомості щодо реєстрації або ідентифікації на електронному майданчику та проведення аукціону, у тому числі подання заяви та супровідних документів на участь в аукціоні, надсилаються у формі електронних документів (сканованих копій), за винятком випадків, передбачених цим Регламентом.
 • 15.7. Файли, що подаються користувачами через електронний майданчик, у тому числі під час подання документів на участь в аукціоні, повинні мати розширення .doc, .docx, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx, .txt, .pdf, .jpeg, .png, .jpg, .tiff та не повинні перевищувати 10 Мб кожен.
 • 15.8. Усі документи та відомості, одержані оператором під час організації та проведення аукціону, зберігаються з урахуванням такого:
  • документи, відомості, інформація та дані повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях;
  • інформація, що міститься в документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;
  • повинна бути забезпечена можливість відновлення документа в тому форматі, у якому він був створений, відправлений або одержаний.
 • 15.9. Електронний майданчик підтримує інтерфейс користувача українською та англійською мовами.
 • 15.10. Відповідно до умов відкритого відбору організатора електронних торгів (електронного аукціону) з реалізації металобрухту ПАТ “Укрзалізниця” доступ до інформації та її передача через мережу Інтернет на електронному майданчику здійснюються з використанням криптографічного захисту із застосуванням протоколу TLS версії не нижче 1.2.

  Для повноцінної коректної роботи на електронному майданчику користувачі повинні використовувати останні версії інтернет-браузерів Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari та Internet Explorer (Microsoft Edge).

 • 15.11. Обмін інформацією щодо процедур підготовки та проведення аукціону здійснюється шляхом обміну повідомленнями через електронну пошту або особистий кабінет.
 • 15.12. Проходження процедури реєстрації користувача на електронному майданчику підтверджує згоду користувача на одержання повідомлень від оператора, у тому числі нових оголошень щодо проведення аукціонів, правил участі в них, нагадувань, попереджень тощо.

  За бажанням користувача розсилка повідомлень про нові оголошення може бути відключена через особистий кабінет.

 • 15.13. Оператор за погодженням із замовником у виключних випадках може відходити від положень цього Регламенту, у тому числі в разі виникнення непередбачуваних обставин, з оперативним повідомленням замовника та користувачів, а також з подальшим оперативним приведенням дій у відповідність із положеннями цього Регламенту та/або приведення цього Регламенту у відповідність із новими обставинами.
16. Заключні положення
 • 16.1. Чинна версія Регламенту розміщується у вільному доступі на веб-сторінці електронного майданчика за посиланням https://uz.tab.ua/rules.
 • 16.2. Унесення змін або доповнень до цього Регламенту здійснюється оператором в односторонньому порядку. Повідомлення про внесення змін або доповнень до цього Регламенту здійснюється оператором через обов’язкове розміщення змін, доповнень або нової редакції Регламенту на веб-сторінці електронного майданчика із збереженням попередньої (попередніх) редакції (редакцій) Регламенту та доведенням інформації про такі зміни до відома замовників та користувачів.
 • 16.3. Зміни та доповнення до цього Регламенту є обов’язковими для замовників та користувачів, які використовують електронний майданчик, з дати їх публікації на веб-сторінці електронного майданчика в разі, якщо інше не встановлено такими змінами або доповненнями.
 • 16.4. У разі незгоди зі змінами або доповненнями до цього Регламенту користувачі повинні в семиденний строк з моменту, коли вони дізнались або могли дізнатися про такі зміни, припинити використання електронного майданчика.

Завантажити Регламент роботи електронного майданчика (редакція від 30.12.2016).pdf

Завантажити Регламент роботи електронного майданчика (редакція від 26.04.2017).pdf